Werkwijze

Het ontwikkelen en realiseren van het gewenste digitale persoonlijke profiel is een proces van u en digiVIP samen. Daarbij worden een aantal stappen doorlopen ( werkwijze personal branding ):

 1. Beschrijving van uw digitale profiel
 2. Analyse van uw huidige digitale profiel
 3. Ontwikkeling plan van aanpak
 4. Implementatie van uw digitale profiel
 5. Monitoring en bijsturing

 

 1. Beschrijving van uw digitale profiel
 2. Wilt u bepaalde aspecten van uw loopbaan, vaardigheden of interesses extra belichten? Zijn er aspecten die u helemaal niet wilt belichten? Heeft u een specifiek doel dat u nastreeft waarbij digitale branding een hulpmiddel kan zijn?

  Samen met u stellen wij aan de hand van een vragenlijst uw digitale profiel samen. In uw digitale profiel staat onder meer op welke aspecten en voor welke doelgroepen u vindbaar wilt zijn op internet en met welke intensiteit u wilt voorkomen.

  Overzicht | Volgende

   

 3. Analyse van uw huidige digitale profiel
 4. digiVIP scant internet en brengt in kaart of u wordt genoemd, waar u wordt genoemd en wat er over u wordt vermeld. Vervolgens toetst Digivip de resultaten aan uw digitale profiel.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 5. Ontwikkeling plan van aanpak
 6. Op basis van de analyse en uw digitale profiel stelt Digivip een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak wordt beschreven op welke wijze uw digitale profiel wordt gerealiseerd. Het kan hier gaan om deelname aan social networks, het deelnemen aan weblogs, of bijvoorbeeld het noemen van uw naam op relevante sites.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 7. Implementatie van uw digitale profiel
 8. Digivip voert vervolgens samen met u het plan van aanpak uit. U ontvangt een overzicht van alle uitgevoerde acties en de resultaten daarvan.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 9. Monitoring en bijsturing
 10. Het is mogelijk Digivip de opdracht te geven uw digitale profiel niet eenmalig maar meerdere keren per jaar of continu te monitoren, en bij te sturen indien dit nodig of wenselijk is.

  Vorige | Overzicht

 

Digitale Branding