Vragenlijst

Voor het opstellen van uw digitale profiel en het opmaken van een offerte vragen wij u onderstaande gegevens te verstrekken. Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en derhalve niet verstrekt aan derden.

digiVIP werkt op basis van juiste informatie. Het bouwen van een profiel op basis van onwaarheden brengt het risico van reputatieschade van u als persoon met zich mee.

Uw digitale persoonlijke profiel

  1. Persoonlijke gegevens

  Titel: bijv M. Drs. Dr. Ir.

  Uw naam (verplicht)

  Uw geboortedatum | dd-mm-jjjj (verplicht)
  - -

  manvrouw

  Uw email (verplicht)

  2. Professionele gegevens

  Huidige functie:

  Werkervaring:

  Opleiding(en):
  1.
  2.
  3.
  4.

  Neven-activiteit(en):
  a.
  b.
  c.

  Kernkwaliteit(en):

  Bijzonderheden:

  U kunt hier ook uw CV bijvoegen (max 2MB):

  3. Interesses en overigen

  Hobby's:

  Interesses

  Overig:

  4. Doel digitale profiel

  (a). Geef zo helder mogelijk weer wat u wilt bereiken met uw digitale profiel op internet:

  (b). Wat wilt u dat anderen vooral van u te weten komen?:

  5. Overige wensen of opmerkingen

  6. Bent u nu reeds actief op internet?

  Sociale netwerken (voeg hier de webadressen, URL's, toe
  bijv https://twitter.com/OGI1igo):
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Eigen website (voeg hier het webadres, de URL, toe
  bijv http://igogeurtjens.com):

  Anders, nl:

  7. Diverse bestanden toevoegen

  Hier kunt u bestanden uploaden welke op uw profiel van toepassing zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld 1 of meerdere foto's van u zelf zijn. Ook artikelen en/of recensies van en over u kunt u hier bijvoegen. (Max 1 Mb per bestand).
   

   

  Digitale Branding