Vragenlijst

Voor het opstellen van uw digitale profiel en het opmaken van een offerte vragen wij u onderstaande gegevens te verstrekken. Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en derhalve niet verstrekt aan derden.

digiVIP werkt op basis van juiste informatie. Het bouwen van een profiel op basis van onwaarheden brengt het risico van reputatieschade van u als persoon met zich mee.

Uw digitale persoonlijke profiel

1. Persoonlijke gegevens

Titel: bijv M. Drs. Dr. Ir.

Uw naam (verplicht)

Uw geboortedatum | dd-mm-jjjj (verplicht)
- -

manvrouw

Uw email (verplicht)

2. Professionele gegevens

Huidige functie:

Werkervaring:

Opleiding(en):
1.
2.
3.
4.

Neven-activiteit(en):
a.
b.
c.

Kernkwaliteit(en):

Bijzonderheden:

U kunt hier ook uw CV bijvoegen (max 2MB):

3. Interesses en overigen

Hobby's:

Interesses

Overig:

4. Doel digitale profiel

(a). Geef zo helder mogelijk weer wat u wilt bereiken met uw digitale profiel op internet:

(b). Wat wilt u dat anderen vooral van u te weten komen?:

5. Overige wensen of opmerkingen

6. Bent u nu reeds actief op internet?

Sociale netwerken (voeg hier de webadressen, URL's, toe
bijv https://twitter.com/OGI1igo):
1.
2.
3.
4.
5.

Eigen website (voeg hier het webadres, de URL, toe
bijv http://igogeurtjens.com):

Anders, nl:

7. Diverse bestanden toevoegen

Hier kunt u bestanden uploaden welke op uw profiel van toepassing zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld 1 of meerdere foto's van u zelf zijn. Ook artikelen en/of recensies van en over u kunt u hier bijvoegen. (Max 1 Mb per bestand).
 

 

Digitale Branding