Werkwijze

Voor het formuleren en realiseren van een digitale brandingstrategie voor uw bedrijf doorlopen wij met u een aantal stappen:

 1. Het intakegesprek
 2. Analyse van het bestaande digitale profiel van uw organisatie
 3. Ontwikkeling van een digitale branding strategie
 4. Implementatie van de digitale branding strategie
 5. Monitoring en bijsturing

 

 1. Het intakegesprek
 2. In een intakegesprek brengen wij uw wensen ten aanzien van de reputatie en de vindbaarheid van uw organisatie in kaart. Wij vragen u naar de beschikbaarheid van achtergrondinformatie, zoals jaarverslagen, ondernemingsplannen en beleidsvoornemens.

  Overzicht | Volgende

   

 3. Analyse van het bestaande digitale profiel van uw organisatie
 4. Digivip scant internet en brengt in kaart of uw organisatie wordt genoemd, waar deze wordt genoemd en wat er over uw organisatie wordt vermeld. Vervolgens toetst Digivip de resultaten aan uw wensen ten aanzien van het digitale profiel van uw organisatie. U ontvangt van deze analyse een beknopte rapportage.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 5. Ontwikkeling van een digitale branding strategie
 6. Op basis van het intakegesprek, de achtergrondinformatie en de analyse van het huidige digitale profiel van uw organisatie stelt Digivip een digitale brandingstrategie op. Daarbij worden concrete acties geformuleerd om deze strategie te realiseren.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 7. Implementatie van de digitale branding strategie
 8. Digivip voert vervolgens samen met u het plan van aanpak uit. U ontvangt een overzicht van alle uitgevoerde acties en de resultaten daarvan.

  Vorige | Overzicht | Volgende

   

 9. Monitoring en bijsturing
 10. U kunt Digivip zowel eenmalig inschakelen als op basis van een beheerovereenkomst. Bij deze beheerovereenkomst geeft u Digivip de opdracht uw digitale brandingstrategie en reputatie continu of zo vaak u wilt te monitoren. U ontvangt dan ieder kwartaal of vaker een rapportage met het aantal, de plaats en de inhoud van vermelding van uw organisatie op internet en advies over bijsturing ten behoeve van uw digitale reputatie.

  Vorige | Overzicht | Volgende

 

 • Resultaten
 • Wat levert werken met Digivip uw organisatie op?

  • Een analyse van uw huidige digitale profiel en reputatie, weergegeven in een schriftelijke rapportage.
  • Een brandingstrategie voor uw organisatie voor online media.
  • Goede posities en inhoudelijk juiste, gewenste informatie over uw organisatie op internet, in aansluiting op de door uw organisatie geformuleerde wensen en ambities.
  • Rapportage over de digitale resultaten (eenmalig of in de vorm van frequente overzichten, afhankelijk van de samenwerkingsvorm).
  • Eventueel continue monitoring en bijsturing van uw digitale reputatie.

  Vorige | Overzicht

 

 

Digitale Branding